Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Sağnak

Görevi : Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. - Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : muhittin.sagnak ikc.edu.tr
Telefon : 8562

Dr. Öğr. Üyesi Haydar Yalçın

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : haydar.yalcin ikc.edu.tr
Telefon : 8543

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : kemal.yayla ikc.edu.tr
Telefon : 8561

Öğr. Gör. Levent Kutlutürk

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Görevlisi
E-posta : levent.kutluturk ikc.edu.tr
Telefon : 8564

Öğr. Gör. Mithat Baver Zencir

Görevi : Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi A.B.D. Öğretim Görevlisi
E-posta : mithatb.zencir ikc.edu.tr
Telefon : 8526

Ars. Gör. Özgür Polat

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : ozgur.polat ikc.edu.tr


Başa Dön